2. ročník, letní semestr, B PG - IT, PedF UK

obor Pedagogika

sociální komunikace, pondělí 14:25 – 17:00

Speciální pedagogika, pondělí 17:10 – 20:40

filozofie výchovy, čtvrtek 11:40 – 13:20

Sociální psychologie I, pátek 8:55 – 10:35

Sociální pedagogika I, pátek 10:45 – 12:25

obor Informační Technologie

Administrace operačních systémů, pondělí 8:00 – 10:35

Tvorba WWW aplikací, pondělí 10:45 – 13:20

Databázové a informační systémy, čtvrtek 18:05 – 19:45

Praktikum z elektroniky, pátek 14:25 – 16:05

Univerzitní základ

Sociální pedagogika, středa 10:45 – 12:25

Sociální pedagogika – seminář, středa sudá 19:00 – 20:40

Informační a komunikační technologie, čtvrtek 14:25 – 16:05

  • Zápisky nejsou a nebudou – nic nezapisuju…